O nás

MMS Softec s.r.o. bola založená v roku 1994. Od založenia sa orientujeme na riešenia informačných systémov (IS) pre zahraničných a slovenských zákazníkov v oblastiach :
 • manažérskych informačných systémov
 • grantových agentúr a správy grantov
 • aplikácie a informačné systémy pre priemysel
 • štátnej a miestnej správy
 • bankovníctva a finančníctva
Vývoj a aplikáciu informačných systémov realizujeme vlastnými kapacitami, prípadne v kooperácii s našimi partnermi. Máme veľmi dobré odborné skúsenosti v oblasti informačných systémov pre správu grantov uplatnených napríklad pri realizácii systémov:
 • PROMAN NG - manažérsky informačný systém nová generácia systému PROMAN W® s podporou aj pre 64-bitovú platformu, použité inteligentné komponenty pre prácu s údajmi (postavené na WPF).
 • e-VEGA - Informačný systém pre správu projektov grantovej agentúry VEGA (MŠVVaŠ SR a SAV). Web-Aplikácia.
 • easy - systém zavedný ako štandart na podávanie žiadostí grantovým agentúram v SRN.
 • PROMAN W® - manažérsky informačný systém nasadený u zákazníkov v SRN
Skúsenosti s vývojom informačných systémov pre štátnu a miestnu správu:
 • KIM - systém evidencie obyvateľstva - subdodávka pre DATASystems Austria nasadený v Rakúsku
 • SSC - evidenčný a fakturačný systém pre Slovenskú správu ciest
 • Informačný systém pre Ministerstvo životného prostredia SR.
Skúsenosti s vývojom aplikácií a informačných systémov pre priemysel:
 • BoBisExport - integračné rozhranie pre export údajov zo systémov VEGA (dochádzka) a RON (personalistika) pre stravovací systém Eurest
 • Botl - informačný a evidenčný systém technologických parametrov, kontrola expirácie pomocných látok
 • BoScan - informačný systém pre zber a kontrolu toku materiálu pomocou čiarových kódov a prenosných čítačiek Omnii.
 • Zmenová kniha - aplikácia na sledovanie vyťaženia strojov a pracovníkov.
 • Lekárske prehliadky, Preradenka - informačný systém na manažovanie evidenciu lekárskych prehliadok pracovníkov, evidencia návrhov na zmenu pracovných pozícií pre fy. BOGE. Client-server aplikácia. Klientská časť postavená na technológii WPF a ORM.

Pri vývoji a nasadzovaní informačných systémov používame najnovšie počítačom podporované metódy analýzy a vývoja ako sú UML modelovanie a automatické generovanie ( Enterprise Architect) a testovanie, aplikácia návrhoveho vzoru MVC resp. MVVM tam kde je to účelné.
Väčšina nami dodaných systémov používa architektúru Klient - Server. Máme skúsenosti s databázovými servermi fy Oracle a Microsoft.
Na vývoj aplikácií pre klientskú časť informačných systémov používame nástroje firmy Microsoft (Microsoft Visual Studio 2015/2008 C#, C++).
Na zjednodušenie návrhu a vývoja sofistikovaných, uživateľsky prívetivých grafických rozhraní používame pre platformu Windows WPF (Windows Presentation Framework).
Máme zvládnutú technológiu OR-Mapperov (používame XPO for .NET od firmy Devexpress).
Pre čítačky čiarového kódy Omnii s operačným systémom Win CE6.0 používame Microsoft Visual Studio 2008 C#, C++.
Web aplikácie vyvíjame na technológii ASP.NET + Ajax (Microsoft), Web services.
 
Referencie.