Pre záujemcov sú aplikácie easy voľne prístupné na adrese:

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php